ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กงสุลสหรัฐ ฯ เยี่ยม รพ.ลานนา

          ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา คุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด , คุณจันทนา จารุเศรณี แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา พร้อมล่ามภาษา ให้การต้อนรับ คุณขวัญชนก เด่นปิยะวิจิตร พยาบาลวิชาชีพ จากกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวาระโอกาสสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งเข้ามาเยี่ยมเยือน และสอบถาม ปัญหาการให้บริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าต่างชาติต่อไป ณ โรงพยาบาลลานนา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560