ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อาคเนย์สนับสนุนการตรวจสุขภาพสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

          นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ รองกรรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารลูกค้าสถาบัน อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (ที่ 3 จากขวา) มอบบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเฉพาะทาง ประจำปี 2560 จากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ด้วยความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยมีนายชาคร หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและบรรณาธิการข่าววารสารการเงินธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการวิชาการและอุปนายกสมาคม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคเนย์ สำนักงานใหญ่ สีลม