ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: RBRU ” คว้าทุนดูงานต่างประเทศ ” นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

          นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท และ นางสาวสุนิสา ทิมแสง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี ได้รับคัดเลือกจาก โครงการความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันขงจื่อ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ไปศึกษาดูงานด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองปักกิ่งและเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561