ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม “SET Talk ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อมวลชน” ประจำเดือนธันวาคม

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมกิจกรรม "SET Talk ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อมวลชน" ประจำเดือนธันวาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 21ธ.ค. 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม B702 ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. ทั้งนี้ กิจกรรม "SET Talk ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อมวลชน" เป็นการพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนเป็นประจำทุกเดือน ในรูปแบบไม่เป็นทางการ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ

          12.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          13.00 น. "SET Talk ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ พบสื่อมวลชน" ประจำเดือนธันวาคม
          โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          ร่วมด้วย ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ