ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

EXIM BANK จัดพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวระหว่าง EXIM BANK และ SME Development Bank เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจระหว่างประเทศของ SMEs ไทย

          เนื่องด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกได้ และเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงิน
          EXIM BANK ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวโดยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30-11.45 น. ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 EXIM BANK สำนักงานใหญ่