ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SIMAT เพิ่มทุน PP ฉลุย รอบแรก 29.72 ล้านหุ้น รับทรัพย์ 89 ลบ.เรียบร้อย ส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีนี้ พร้อมลุยให้บริการธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามอาคาร โรงแรม และศูนย์การค้า ตามแผน

          SIMAT ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PP ฉลุย!!! "ณัฐพัฒน์-ชรินทร์-วิลาวัลย์"เข้าซื้อหุ้น 29.72 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ด้านผู้บริหาร "ทองคำ มานะศิลปพันธ์"คาดส่วนที่เหลืออีก 10 ล้านหุ้น พร้อมควักจ่ายภายในสิ้นปีนี้ เตรียมนำเงินที่ได้กว่า 119 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-คืนหนี้ ขยายการให้บริการธุรกิจเตอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการเหมาอาคาร โรงแรม และศูนย์การค้า ตามแผน หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
          นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 39.72 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) 4 ราย ได้แก่ นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ ,นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม, นายธีระ กิตติจิระกุล และนางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 3.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและเสนอขายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
          ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560-18 ธ.ค.2560 ได้มีการเปิดจองซื้อล็อตแรก นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น นายชรินทร์ ศิระวงษ์ธรรม จำนวน 10,000,000 หุ้น นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ จำนวน 9,720,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,720,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท คิดเป็นเงินรวม 89,160,000.00 บาท หรือคิดเป็น 75% ของหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับนักลงทุนแบบ PP โดยเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
          ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 10 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้นักลงทุนแบบ PP คาดว่าจะชำระเงินเข้ามาภายในสิ้นปี 2560 ตามแผน เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ
          รองประธานกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี กล่าวอีกว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ เ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระภายในเดือนธันวาคม 2560 ประมาณ 50 ล้านบาท ใช้เพื่อลงทุนอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับโครงการเหมาตึกและศูนย์การค้า และบริการลงโฆษณาผ่านระบบ DIGITAL SIGNAGE ประมาณ 53 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต