ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เจอร์ไฮ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน กับการแข่งขันรถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017 ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี (Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017)

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง "เจอร์ไฮ" ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตจากความรักดังสโลแกนที่ว่า "Feed me with love" ได้เห็นคุณค่าความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวม้ง จึงกำหนดจัดการแข่งขัน "รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017" ครั้งที่ 1 (1st Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017) ขึ้น ณ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของชาวเขาเผ่าม้ง ตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน
          นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า รถล้อเลื่อนไม้หรือฟอร์มูล่าม้ง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นอกจากจะก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานแล้วยังกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน เจอร์ไฮจึงต้องการร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งกีฬาการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้ และเป็นที่มาของการจัดการแข่งขัน "รถล้อเลื่อนไม้ ฟอร์มูล่าม้ง 2017" ครั้งที่ 1 (1st Hmong Wooden Cart Formula Racing 2017) ขึ้น ณ ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ 
          การแข่งขันดังกล่าวมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชาวเขาเผ่าม้งรวม 32 คน จากเครือข่ายชุมชนชาวม้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในหลายประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทหมู่บ้าน และประเภทกองเชียร์ รวมเงินรางวัลราว 300,000 บาท และใช้กติกาการแข่งขัน แบบจับสลากแบ่งกลุ่ม เป็น 4 กลุ่ม และใช้วิธีแข่งแบบประกบคู่ แพ้คัดออกจนได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มมาประกบคู่กันอีกจนถึงคู่ชิงชนะเลิศ 
          นอกจากการสนับสนุนรางวัลการแข่งขันแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีพีเอฟ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ ซีพี เอเอ บีเคพี ซีพีคอนซูเมอร์ เชสเตอร์ ไก่ย่างห้าดาว และซีพีเมจิ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท มอบให้กับกลุ่มสมาคมแม่บ้าน โรงเรียน และชมรมการท่องเที่ยว ดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ นำไปจำหน่ายภายในงาน เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปพัฒนาชุมชนต่อไป 
          ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข "เจอร์ไฮ" เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าอาหารมนุษย์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากคนรักน้องสุนัข ดังสโลแกนที่ว่า Feed me with Love ขณะเดียวกัน "เจอร์ไฮ" ยังคงมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักในเพื่อนแท้สี่ขา ความรักในเพื่อนมนุษย์ และความรักในสังคมโลก 
          อนึ่ง "รถล้อเลื่อนไม้" หรือเรียกกันติดปากว่า "ฟอร์มูล่าม้ง" ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตร แต่ปัจจุบันรถล้อเลื่อนไม้นี้ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ไปแล้ว เหลือเพียงการละเล่นและแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูงกลุ่มเล็กๆภายในหมู่บ้าน และขยายเป็นการแข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้เข้าแข่งขันหรือนักแข่ง"รถล้อเลื่อนไม้" ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การผลิตรถล้อเลื่อนไม้สำหรับการแข่งขันที่จะไม่สามารถใช้เครื่องยนต์ กลไกมอเตอร์ หรือลูกปืนใดๆได้นอกจากไม้ รวมถึงความสามารถในการบังคับรถบนเส้นทางการแข่งที่เป็นทางลงเขาและโค้งลาดชันราว 300 เมตร กิจกรรมนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและสร้างสีสันความสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็นของดอยม่อนแจ่มเป็นประจำทุกปี