ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ “ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

          ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดโครงการ "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" จังหวัดน่าน น้อมนำศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" พัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านเครือข่าย "บ้าน วัด โรงเรียน" ผ่านการใช้ที่ทำการไปรษณีย์เป็นศูนย์กลาง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลานข่วงเมือง จังหวัดน่าน

          คำอธิบายภาพ (จากซ้าย)
          1. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          2. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          3. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          4. นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
          5. ดร.พรชัย ฐีระเวช กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          6. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน