ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จัดสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของโรเบิร์ต วอลเทอร์สเนื่องในโอกาสการแถลงผลการสำรวจเงินเดือนประจำปี 2018

          โรเบิร์ต วอลเทอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นนำของโลก เป็นบริษัทแรกที่ได้ศึกษาและจัดทำข้อมูลการสำรวจเงินเดือนรวมถึงแนวโน้มด้านการสรรหาบุคลากรทั่วโลก ในปีนี้ได้เข้าสู่ปีที่ 19 ของการสำรวจซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งในส่วนของพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้างซึ่งแบ่งตามภูมิภาคและสาขาวิชาชีพประจำปี 2017 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการคาดการณ์ไปถึงแนวโน้มปี 2018 อีกด้วย
          ในส่วนของปี 2018 นั้นความต้องการของตลาดจะเน้นไปที่บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในด้านการบริหารบุคคลากร ความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลายและความเชี่ยวชาญด้านการค้าในประเทศไทย อย่างไรก็ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดึงดูดและรักษาผู้สมัครที่เป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุด ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคคลากรควรมีบทบาทในการจัดทำข้อเสนอที่น่าสนใจและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งหมั่นทบทวนเงินเดือนและสวัสดิการให้สอดคล้องค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
          บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส จึงอยากถือโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเนื่องในโอกาสการแถลงผลการสำรวจเงินเดือนประจำปี 2018 และรับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการจ้างงานในประเทศไทย ข้อมูลการสำรวจเงินเดือนในปัจจุบันรวมถึงคำแนะนำด้านการสรรหาบุคลากรในปี 2018 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันและเวลาด้านล่าง:
          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่บริษัทโรเบิร์ต วอลเทอร์ส อาคารคิว เฮาส์ ลุมพินี ชั้น12 (รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี)

          รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่จะร่วมพูดคุยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
          - คุณแกริต บุคกาต ผู้จัดการและผู้บริหารประจำประเทศ - ประเทศไทยและเวียดนาม
          - คุณปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ซัพพลายเชนและ ทรัพยากรบุคคล - ประเทศไทย
          - คุณนัฐติยา ซอล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด - B2B และ B2C – ประเทศไทย