ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ผู้ว่าการ วว. ให้การต้อนรับ Vice President of NRC Canada

          ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม และผู้บริหาร วว. ให้การต้อนรับ Dr.Roman Szumski ,Vice President of National Research Council (NRC) of Canada และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ วว. และหารือด้านการวิจัยและพัฒนา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี