ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดวิ่ง เพื่อโครงการก้าวคนละก้าว สังคมไทยงดงาม เข้มแข็ง เพราะคนไทยรวมพลังช่วยกัน

          ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งสังคมไทยจะผดุงความงดงาม เข้มแข็ง และจิตใจในการทำความดีเพื่อส่วนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รวมพลังหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ร่วมกับประชาคม สจล. ประชาชน ชุมชนและเครือข่ายเขตลาดกระบัง จัดงานวิ่ง "พระจอมเกล้าลาดกระบังรวมกันเป็นหนึ่ง....ช่วยโครงการก้าวคนละก้าว เบตง - แม่สาย"ซึ่งตูน บอดี้สแลม เป็นผู้ริเริ่มและลงมือทำ เพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลและสนับสนุนการทำงานของแพทย์พยาบาลที่ดูแลสุขภาพให้คนไทยทั่วประเทศ
          รศ.ดร. คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.).ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งมากว่า 57 ปี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 10 คณะ กับอีก 4 วิทยาลัย ทั้งนักศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการควบคู่ทักษะปฏิบัติ งานวิจัยพัฒนาแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจ ประชาคมสจล. ได้ร่วมกับชุมชนและเขตลาดกระบัง ในการร่วมวิ่งระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและแก้ปัญหาในชุมชนลาดกระบัง
          นับเป็นวันที่เราทุกคนพร้อมใจกันจัดวิ่ง "พระจอมเกล้าลาดกระบังรวมกันเป็นหนึ่ง....ช่วยโครงการก้าวคนละก้าว เบตง - แม่สาย" ด้วยเห็นว่าโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งริเริ่มโดยคุณตูน บอดี้แสลมได้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและเห็นคุณค่าของการคิดและทำเพื่อส่วนรวม นำวิ่งอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยชมรมนักวิ่งกระทิงเปลี่ยว โดยมีจุดสตาร์ทของขบวนวิ่งเริ่มที่หน้าตึกคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.วิ่งผ่านคณะต่างๆ 10 คณะ และ 4 วิทยาลัย นอกจากนี้เรายังมีทีมหนุ่มสาวนักศึกษา อาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่เขต ตำรวจและทหารลงพื้นที่ชุมชนใน 5 จุดรับบริจาคนอกสถาบันฯ ในช่วงเวลา 16.30 -18.30 น ได้แก่ 1.ตลาดนำโชค(ซอยวัดพล) ใกล้ตลาด PT 2.ตลาดนัดสุวรรณภูมิ 3.ตลาดประหยัดทรัพย์ 4.พาซิโอ ลาดกระบัง 5.วี มาร์เก็ต หน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
          ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น รวม 446,980.25 บาท ประชาคม สจล.คณะผู้จัด ซาบซึ้งในน้ำใจของประชาชนชาวลาดกระบังและเครือข่ายเขตลาดกระบังอย่างยิ่งที่มารวมพลัง สละความสุขสบายส่วนตนเพื่อจับมือกันหารายได้จากการวิ่งบริจาคเพื่อนำไปสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว โดยเราจะนำไปมอบให้โครงการฯที่จังหวัดชุมพร บนเส้นทางที่วิ่งผ่าน วิทยาเขตชุมพร สจล.จังหวัดชุมพร