ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด THMO1 ลงทุนหุ้นไทยปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งแต่วันนี้-28 พฤศจิกายน 2560

          เอ็มเอฟซีส่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ขึ้นไปภายใน 5 เดือน เปิดขายวันนี้-28 พ.ย. 2560
          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1 หรือ กองทุนเปิด THMO1 ซึ่งตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงสูงและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futuresเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
          จากความเห็นของสายบริหารกองทุนของเอ็มเอฟซีมองโอกาสสนับสนุนการลงทุน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนำโดยสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง นำโดยการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงการที่เปิดประมูลไปก่อนหน้า และโครงการใหม่ที่จะเปิดประมูลจะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือการปรับลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐฯที่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ด้านราคาน้ำมันอาจได้รับแรงกดดันจากอุปทานฝั่งสหรัฐฯที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจปะทุขึ้นจะทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะปรับเปลี่ยนการลงทุนตามสภาวการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความเหมาะสม อีกทั้งได้มีการนำระบบ Quantitative Model เข้ามาจับจังหวะการลงทุนและคัดเลือกหุ้นให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะสม
          สำหรับกองทุนเปิด THMO1 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิด MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ หากเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกันหรือทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว 
          กองทุนเปิด THMO1 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน คาดหวังโอกาสจากการลงทุนดังกล่าวและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง กรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน
          ผู้สนใจลงทุนในกองทุนเปิด THMO1 สามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่www.mfcfund.com