ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บอร์ด CPL ไฟเขียวแผนเพิ่มสภาพคล่องหุ้น อนุมัติแตกพาร์เหลือหุ้นละ 1 บาท

          ที่ประชุมคณะกรรมการ CPL อนุมัติแผนเพิ่มสภาพคล่องหุ้น ด้วยการแตกพาร์จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 41.889 ล้านหุ้น เป็น418.89 ล้านหุ้น เผยเป็นการกระจายโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงมากขึ้น เตรียมขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวันที่ 25 มกราคม 61 ผู้บริหารระบุถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ CPL นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2537 พร้อมประกาศปี 2561 เดินหน้าลุยเต็มพิกัด หลังภาพรวมฟอกหนังปีนี้ซบเซากว่าที่คาด
          นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกิจการในกลุ่มบริษัทเจริญสิน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (แตกพาร์) จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มจาก 41,889,937 หุ้น เป็น 418,899,370 หุ้น ทั้งนี้ มติดังกล่าวจะต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเข้าประชุม (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
          ""เรามั่นใจว่า การแตกพาร์ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น CPL แล้ว ยังเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงหุ้นให้กับนักลงทุนในวงกว้างขึ้น ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบ 23 ปี หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2537 และที่ผ่านมาเรามักจะได้รับคำถามจากนักลงทุนรายย่อย รวมทั้งนักลงทุนสถาบันที่สนใจหุ้นของCPL เสมอว่า มีแผนเพิ่มสภาพคล่องอย่างไร"" นายภูวสิษฏ์กล่าว
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPL กล่าวด้วยว่า ในปี 2560 ถือว่า เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ CPL อย่างแท้จริง นับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับโอนกิจการทั้งหมดของ ""แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์"" ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ CPL ต่อเนื่องถึงการปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับและมีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของดำเนินการต่อยอดธุรกิจฟอกหนัง บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาการผลิตให้มีความหลากหลาย เพื่อแตกไลน์ไปในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายงานผลิตหนังหมูฟอกสำเร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงทุนด้านโรงงานและเครื่องจักร และการผลิตหนังสำหรับกระเป๋า โดยจะเป็นการผลิตให้กับสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มผลิตแล้ว
          ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการขายเงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดในบริษัท CPL International Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ทุนจดทะเบียน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย CPL International ถือหุ้นในสัดส่วน 15% ให้กับ Guang Dong Zhong Rui Hua Yan Enterprise Co. Ltd ในประเทศจีน หลังจากนั้น CPL International จะทำการชำระบัญชี และคาดว่าจะเหลือเงินลงทุนคืนบริษัทฯ ในสัดส่วน 72% หรือประมาณ 864,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
          ""การดำเนินการทั้งหมดเป็นการจัดโครงสร้างของ CPL ทั้งด้านการบริหาร การลงทุน การผลิต และการตลาด เพื่อให้ปี 2561 บริษัทฯ จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแข็งแรงขึ้น หลังจากที่ในปีนี้ต้องยอมรับว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนังซบเซากว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ประกอบกับการที่บริษัทฯ ยังมีภาระจากการตั้งด้อยค่าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปประเภทหนังท้อง ทำให้ต้องรับรู้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น และสะท้อนผ่านผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 101.67 ล้านบาท (ไม่รวมการด้อยค่าสินค้า) และมีผลกำไรสุทธิสำหรับงวด 49.56 ล้านบาท"" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPL กล่าว