ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GCAP เป็นปลื้มรับรางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” 3 ปีติดต่อกัน

          นางเกศรา มัญชุศรี (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) แก่ นายยงยุทธ ตะริโย (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในงาน SET SUSTAINABILITY AWARDS 2017 โดย GCAP ผ่านการคัดเลือกโดยเป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และมีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องได้ในระยะยาว งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา