ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมงานรวมพลังภาคประกันภัย และงานทอดกฐิน คปภ. ประจำปี 2560

          คุณผุสดิพร ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย ( คนที่ 3 จากซ้าย) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรวมพลังภาคประกันภัย และงานทอดกฐิน คปภ. ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และน้ำดื่ม ให้แก่โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) และโรงเรียนวิสุทธรังสี