ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การประชุมเชิงวิชาการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน”

          ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ อัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายเข็มชัย ชุติวงศ์ นายสาโรช นักเบศร์ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ร่วมการประชุมเชิงวิชาการ "ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560