ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมสนับสนุนอาหารพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต

          โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง นำโดย คุณสุทัศน์ โก๊ยดุลย์ รองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมได้เข้าร่วมสนับสนุนอาหารพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตในกิจกรรมกีฬาสีแก้วกัลยาเกมส์ ครั้งที่ 6 และ โครงการเติมฝันปันน้ำใจกีฬาผู้พิการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กันยายน 2560
          ซึ่งทางโรงแรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ การแบ่งปัน และการให้โอกาสสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกาย เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ และเด็กพิการ ให้ได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกันและได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีทีมบริหารรวมถึงตัวแทนพนักงานเป็นผู้ส่งมอบและมีคุณวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา