ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุงประกันชีวิตและซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้าปลูกป่าชายเลนถาวร กับโครงการ Green Global Project…We love Thailand ครั้งที่ 10

           บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณคัง ซึง มิน Head of SFC นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิต และพนักงานจิตอาสาของซัมซุงประกันชีวิต จากประเทศเกาหลี รวมกว่า 50 ชีวิต ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จ. ชลบุรี ในโครงการ "Green Global Project...We love Thailand" ครั้งที่ 10
          ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี และ ไทยซัมซุงประกันชีวิต เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญ "We Love & Share" ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ "จิตอาสา" นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนถาวรในโครงการ "Green Global Project…We love Thailand" เพื่อรักษาและคืนความสมดุลแก่ระบบนิเวศป่าชายเลนของไทย และยังเป็นการรักษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่ง "โครงการ Green Global Project…We love Thailand ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา โครงการนี้จัดขึ้นมาแล้ว 9 ครั้ง ได้ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆ ไปแล้วกว่า 5,900 ต้น สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ของโครงการฯ และเรามีเป้าหมายปลูกต้นโกงกางในวันนี้ ให้ได้รวม 2,000 ต้น โดยมีพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิตประเทศเกาหลี และพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุงประกันชีวิตกว่า 50 คน ร่วมลงมือลงแรง โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ ของเราจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าชายเลนแห่งนี้ในระยะยาว สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง พนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศ ได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา รวมทั้งทาสีรั้วสนามกีฬาให้กับทางโรงเรียน ซึ่งน้อง ๆ เป็นเด็กพิการทางสายตาที่มีความสดใสและความหวังอย่างเต็มเปี่ยม กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอิ่มท้องแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความหวังและพลังใจระหว่างน้อง ๆ และพี่ ๆ จิตอาสาอีกด้วย" 
          แม้ว่าโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศ แต่ไทยซัมซุงประกันชีวิตเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป