ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทเอสซี สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า

          คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอสซี มอบทุนการศึกษาจำนวน 576,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุตรของสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ประจำปี 2560 รับมอบโดยคุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร