ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขาหาดใหญ่

          นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคใต้ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รองรับความต้องการลงทุนของนักลงทุนภาคใต้ พร้อมนี้ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนและแนะนำกองทุนเด่นที่น่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้า เอ็มเอฟซีสำนักงานสาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 18, 20 ถนนจุติอนุสรณ์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทรศัพท์ 074-232-324 - 25