ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปภ.ร่วมกับ กทม. จัดประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก-น้ำท่วมขัง ในวันที่ 24 ก.ค.60

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจุดอ่อนน้ำท่วม พื้นที่รอยต่อระหว่างเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังน้อยที่สุด​ 
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2560 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้เขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่ม อีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องในระยะนี้ ทำให้มีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่จังหวัดปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะหากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกหนัก จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำไม่ทัน รัฐบาลห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประชุมศูนย์ฯ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กรมชลประทาน กองบังคับการตำรวจจราจร และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อบูรณาการกำหนดแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจุดอ่อนน้ำท่วม พื้นที่รอยต่อระหว่างเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังน้อยที่สุด
          นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประสานการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปภ. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามพยากรณ์อากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน รวมถึงให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลสถานการณ์ฝนและสภาพการจราจรล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนการใช้เส้นทาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น