ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมแข่งจักรยานทางไกลTour de Andaman

          กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เพิ่มขีดความสามารถของ Sport Tourism โดยจัดกิจกรรม Tour de Andaman ประเดิมด้วย 2 กิจกรรมปั่นจักรยาน คือ ปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชน (Touring) และการแข่งขันจักรยานทางไกล (Racing)
          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การทำตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบ Sport Tourism จึงได้จัดกิจกรรมการปั่นจักรยาน Tour de Andaman ขึ้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ Tour de Andaman (Touring) และ Tour de Andaman (Racing)
Tour de Andaman (Touring) เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ผ่านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสวยงามตามเส้นทาง 3 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ รวมระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร โดยใช้สโลแกน "ปั่นชมธรรมชาติ ผ่านชุมชน ยลวัฒนธรรมท้องถิ่น" เส้นทางปั่นจักรยานจะผ่านแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ประตูเมืองภูเก็ต จุดชมวิวเสม็ดนางชี ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา ชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560
          Tour de Andaman (Racing) กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกล 5 จังหวัด สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต รวมระยะทางกว่า 410 กิโลเมตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยใช้สโลแกน "สัมผัสอันดามัน เสน่ห์ล้ำ สวรรค์แดนใต้" จุดสตาร์ทและจุดเส้นชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นแสดงถึงศักยภาพของ 5 จังหวัดอันดามัน เป็นการแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภทจักรยานเสือหมอบ 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภท Open ชาย (ไม่จำกัดอายุ) ประเภทชาย อายุ 18-29 ปี ประเภท ชาย 30-39 ปี ประเภทชาย 40-49 ปี ประเภทชาย 50 ปีขึ้นไป และประเภท Open หญิง ไม่จำกัดอายุ โดยจัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 เริ่มทำการแข่งขันจากจังหวัดสตูล แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 สเตจ คือ สเตจที่ 1 สตูล-ตรัง สเตจที่ 2 ตรัง-กระบี่ สเตจที่ 3 กระบี่- พังงา- ภูเก็ต ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก มร.ปีเตอร์ พูลี่ นักปั่นชาวฝรั่งเศสที่ครองแชมป์หลายรายการเข้าร่วมการแข่งขัน
          ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อว่า การที่กระทรวงฯจัดกิจกรรมในรูปแบบของการปั่นจักรยาน เนื่องจากเล็งเห็นว่า จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินทางเข้ามา ยังกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดคุณภาพ ประเภท Sport Tourism นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และเชื่อว่าการจัดกิจกรรม Tour de Andaman ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Tour de Andaman สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/andamanbikefest/