ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็มเอฟซีเปิดสำนักงานสาขา ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

          นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ (ที่ 1 จากขวา)รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดสำนักงานสาขาอุบลราชธานีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี (กลาง) ประธานกรรมการ และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เอ็มเอฟซีสาขาอุบลราชธานีเปิดให้ความรู้และบริการที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการลงทุนของนักลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 2 โทร. 045-422-890-2