ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

RBRU : มรภ.รำไพพรรณี ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “5thICIST 2016”

          RBRU : มรภ.รำไพพรรณี ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth International Conference on Intregration of Science and Technology for Sustainable Development (5thICIST 2016) 
          วันที่ 26- 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Inle Cherry Queen Hotel เมืองเฮโฮ รัฐฉานใต้ ประเทศพม่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth International Conference on Intregration of Science and Technology for Sustainable Development (5thICIST 2016) ภายใต้หัวข้อ "Water conservation, Biological Diversity, Food and Agriculture" ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน โดยตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการจัดงาน ประกอบด้วย ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ ดร.ไพลิน ทองสนิทกานต์ รองหัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ โดยมีประธานในการเปิดงานคือ Dr.Nyi Nyi Aung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นการสนับสนุนด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่ระดับสากลแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศพม่าซึ่งเป็นประเทศสำคัญอีกประเทศหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
          สำหรับรายชื่อของผู้นำเสนอบทความวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีรายชื่อดังนี้ Asst.Prof.Dr.Preeyanan Sittijinda Dr.Sutisa Chaikul Mrs.Aphaporn Changthom Ms.Jiraporn Sawasdikarn Dr.Watcharawit Rassami Mr. Sontaya Koolkalya Mr.Loetchai CHIT-AREE Dr.Wikanya Prathumyot