ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธรรมศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญร่วมเก็บภาพบรรยากาศ พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมฟังพระธรรมเทศนา "ราชธรรม ธรรมะของพระราชา" และพิธีสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ พร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์