ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กฐินสามัคคีตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2559

          คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ นำโดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ และพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดเพรางาย อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี เพื่อนำปัจจัยกว่า 1.3 ล้านบาท สมทบบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ "ฟาร์มเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" แก่ รร. วัดเพรางาย ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ปลอดภัย