ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: วิศว จุฬาฯ จับมือดับบลิวเอชเอ พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากสีย้อมผ้า ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อม ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

          รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ที่ 2 จากขวา) รองคณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ (ขวา) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าแบบเคลื่อนที่ เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำเสียที่เกิดการย้อมผ้าในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง จากกิจกรรมอาสาการย้อมผ้าสีดำ โดยใช้กระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดผง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษที่เกิดจากน้ำย้อมและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ในการบำบัดน้ำเสียไปแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและการประปานครหลวง