ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เสวนา “”เครื่องโต๊ะสยาม ตอน ครบเครื่องเรื่องเหรียญ”

          เครื่องโต๊ะสยาม เป็นการตั้งโต๊ะเครื่องบูชาอย่างไทย ที่ตั้งแต่งด้วยเครื่องกระเบื้องจีน โดยมีลักษณะมาจากโต๊ะที่แต่งบูชาแบบจีน แต่กำหนดรูปลักษณ์ใหม่ตามความนิยมอย่างไทย เป็นที่นิยมมากในช่วงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องควรรู้มากมาย สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ ร่วมกับสมาคมเหรียญที่ระลึกไทย จึงจะจัดการเสวนา "เครื่องโต๊ะสยาม ตอน ครบเครื่องเรื่องเหรีญ" ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณห้องอาร์ซีบี อ๊อคชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค๊อก โดยได้รับเกียรติวิทยากร คือ อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช ที่ปรึกษา สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ ร.อ.นิรันดร วิศิษฏ์สิน ประธานที่ปรึกษา สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย ร.ต. สามารถ เวสุวรรณ์ ที่ปรึกษา สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย และดร.สุรัตน์ จงดา ซึ่งจะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งโต๊ะ การตรวจชิ้นโต๊ะ และเหรียญรางวัลในการประกวดเครื่องโต๊ะ แบบครบเรื่อง
          ผู้สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง ได้ที่ สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ หรือเฟซบุ๊คเพจ www.facebook.com/thaiantiquesandartassociation สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 237 0077 ต่อ 303