ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: การประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

          พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ), พล. อ. นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เฝ้ารับเสด็จฯ
          ในภาพ: พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงฉายพระรูปร่วมกับ (แถวหน้า คนที่ 3 และ 4 จากซ้าย) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และ พล. อ. นิวัตร มีนะโยธิน พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน