ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประกาศเลื่อนการจัดงาน Fit Camp Expo 2016

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นั้น ทางผู้จัดเห็นสมควรประกาศเลื่อนงานกิจกรรม Fit Camp Expo 2016 ซึ่งแต่เดิมจะจัดวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ สถานีแอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน
          คณะผู้จัดงาน Fit Camp Expo ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย