ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ธอส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดนครสวรรค์

          นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2559 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนชาวนครสวรรค์เข้าร่วมพิธี โดยถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,152,393 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม พร้อมสืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ธนาคารยังมอบเงินบำรุงการศึกษารวมเป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับโรงเรียนและมูลนิธิที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 แห่ง ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ทางด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการศึกษาของธนาคาร