ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: วปรอ.344 สังสรรค์พร้อมฟังการบรรยาย

          พล.อ. ชัยณรงค์ หนุนภักดี นัดสมาชิก วปรอ.344 อาทิ พล.อ.วรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฎฐ์ ประสิทธ์ หิตะนันท์ มนู เลียวไพโรจน์ พล.ท. อำพัน เฉลยวาเรศ และ ศ. นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์ มาพบปะสังสรรค์พร้อมฟังการบรรยายเรื่อง "สถานการณ์ตะวันออกกลางที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย" โดย สุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ ห้องประชุมดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน