ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปตท. จัดพิธีลงนาม MOU โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติ ต.ทรงคนอง

          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ลงทะเบียนเวลา 11.00 น. ณ ห้องพลังไทย 1 อาคาร 1 ปตท.สำนักงานใหญ่ โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม