ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โทลล์เวย์เดินตามรอยเท้าพ่อร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคม

          บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมมายาวนานกว่า 10 ปี ตามรอยพระราชกรณียกิจมากมายของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งก็ว่าได้ ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่งคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านกีฬา แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน
          ดังนั้น นายธานินทร์ พานิชชีวะ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ขอนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและทำสิ่งดีๆให้สังคม จึงได้จุดประกายแนวคิด "Tollway ทางน้ำใจไหลสู่สังคม" ขึ้นเพื่อให้พนักงานบริษัทฯทุกคนเป็นแกนกลางในการทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่าน Mr.Tollway ที่เป็นสัญลักษณ์และเปรียบเสมือนตัวแทนของพนักงานโทลล์เวย์ทุกคนในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          โดยบริษัทฯได้แบ่งนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR-after Process) ออกเป็น 5 ด้าน คือ 1)Tollway Smart Way การยกระดับการการศึกษาของสังคม ซึ่งในปี 2016 นี้บริษัทฯได้จัดกิจกรรมดีๆ สานต่อโครงการให้ใจห่วงใยสังคม โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดให้น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 2) Tollway Green Way การยกระดับสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม "โทลล์เวย์ปลูกป่า Happy Brirthday & Happy Work Life" ไหว้พระทำบุญ เรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับพนักงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 3) Tollway Better Way การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพี่เลี้ยงจิตอาสาโทลล์เวย์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนพาน้องๆจากโรงเรียนวัดหลักสี่ กว่า 40 ชีวิต ร่วมศึกษาชีวิตสัตว์น้ำและทำกิจกรรมมากมาย ณ ซีไลฟ์ บางกอก โอเชี่ยนเวิลด์ ผ่านโครงการ "โทลล์เวย์...พาน้องท่องโลกกว้าง" 4) Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด ดอนเมืองโทลล์เวย์มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้น จำนวน 300 ชุด ให้กับวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี และ 5) Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน เหล่าพนักงานจิตอาสาร่วมกันติดตั้งป้ายสัญญาณไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา2 ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีรวม 5โรงเรียน และไม่หยุดเพียงเท่านี้ล่าสุดดอนเมืองโทลล์เวย์จัด Road Show พบปะน้องๆ ให้ความรู้ด้านการนำเสนอผลงาน และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในโครงการ CSR Tollway Contest 2016 จัดกิจกรรมประกวดคลิป VDO Online Campaign ซึ่งจัดร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
          ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบแทนสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทุกคน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานการช่วยเหลือสังคม ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยทุกคน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน