ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชมรมนักเรียนเก่าปีนัง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.
          ชมรมนักเรียนเก่าปีนัง นำโดย สุทธาวินี เทพรัตน์ ประธานกรรมการ ชมรมนักเรียนเก่าปีนัง พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า อาทิ สมศักดิ์ ติกขะปัญญา, อาภัสรา หงสกุล, นวลน้อย วิสูตรกาญจนชัย, ปรียาพร เหตระกูล ฯลฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องหอวัง ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ