ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สภาวิชาชีพบัญชีฉลองครบรอบ 12 ปี “มอบ 12 กิจกรรมดี ๆ เพื่อคุณ”

          จากวันนั้น..ถึงวันนี้ เป็นเวลา 12 ปี หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตราพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้น "สภาวิชาชีพบัญชี" และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจวบจนทุกวันนี้ วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับปีนี้เป็นปีพิเศษที่สภาวิชาชีพบัญชีครบรอบ 12 ปี จึงได้กำหนดจัดงาน "ฉลองครบรอบ 12 ปี สภาวิชาชีพบัญชี มอบ 12 กิจกรรมดี ๆ เพื่อคุณ"
          คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า "สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษมากมายในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีมาตลอด 12 ปี โดยจะเริ่มจากการจัดโครงการเพื่อสังคม อาทิ "โครงการแยกขยะเพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดโลกร้อน" "โครงการปลูกป่าเพื่อคืนต้นไม้ให้กับเมือง" "โครงการเปิดรับบริจาคฝาอลูมิเนียม" และ"โครงการเปิดรับบริจาคแว่นตาเก่า" เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
และในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดพิธีทำบุญใหญ่ครบรอบ 12 ปี วันสถาปนา
          สภาวิชาชีพบัญชี และจัดแถลงผลงานในรอบ 12 ปี จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมงาน โดยทุกท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดทำเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ นอกจากนั้น ยังจะได้มาร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสร้างต่อเติมส่วนขยายหอประชุมโรงเรียน โดยผู้บริจาคในโครงการนี้จะได้รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 12 ปี
          นอกเหนือจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่ได้จัดเตรียมไว้ อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยว "One day trip" โครงการหลักสูตรอบรมสัมมนาราคาพิเศษสำหรับผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี และกิจกรรมร่วมสนุกกับท่านสมาชิกทั้งในการเข้าอบรมสัมมนาและทางโซเชียลมีเดีย เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย
          ผมขอให้ผู้ที่สนใจทุกท่านติดตามทุกโครงการซึ่งจะทยอยเปิดตัว ตลอดเดือนสิงหาคม – ธันวาคม
พ.ศ.2559 และผมหวังว่าทุกโครงการที่จัดขึ้นจะทำให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง ทำประโยชน์เพื่อสังคม และสร้างความสัมพันธ์อันดีในโอกาสครบรอบ 12 ปี นี้นะครับ"