ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กทม. รณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ

          นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ยืนกลาง) เป็นประธานในงาน แถลงข่าวโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุ ชวนคนกรุงรักษาวินัยจราจร ร่วมด้วย นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่ 1 ด้านขวา) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่ง (ที่ 2 ด้านขวา) นายภัทรุตม์ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ 1ด้านซ้าย) ร่วมงาน เพื่อร่วมกันสร้างมหานครแห่งความปลอดภัย ภายใต้คำขวัญ "ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง" โดยสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

          รายนามบุคคลในภาพ
          ยืนกลาง นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร 
          ยืนด้านขวา นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คนที่ 1 )
          นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่ง (คนที่ 2 )
          ยืนด้านซ้าย นายภัทรุตม์ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (คนที่ 1 )
          นายกอบชัย พงษ์เสริม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมิณผล (คนที่ 2 )