ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กทม.เฝ้าระวังสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกในช่วงเทศกาลตรุษจีน

          ( 5 ก.พ.59) เวลา13.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การตรวจเยี่ยมสุขลักษณะของสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีก ตามนโนบายมหานครแห่งความปลอดภัยของม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีก"ลิ้มอมร" ของนางสมศรี ชุนมนุ ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่