ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดร.สายศิริ KTIS ร่วมแชร์ข้อมูลในโครงการอบรม CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี

          ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่ม บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ “เคทิส” (ที่ 2 จากขวา) รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโครงการอบรมผู้บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน (CFO) รุ่นที่ 19 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชีและการเงินให้แก่ผู้บริหารของกิจการต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์