ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และพีแอนด์จี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่า

          มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ มูลนิธิ พีแอนด์จี ประเทศไทยเพื่อสังคม นำโดย รศ.ดร.นพ. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในฐานะผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เชิญสิ่งของประทาน รวมถึง “ผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” หรือ “พีแอนด์จี เพียวริฟายอิ้ง ออฟ วอเตอร์ (P&G Purifier of Water )” เพื่อส่งมอบแก่ อู วิน หม่อง (H.E. Mr. U Win Maung) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี นรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ วรศิษย์ ตุรงค์สมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ ประจำประเทศไทย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบ