ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมแสดงความยินดี 25 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          คุณภาโณตม์ พรมมาส ตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลนนทเวช คุณตรียาพร ตุ่มศรียา Medical Center Portfolio Management Manager พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ "แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง" ผ่าน “มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์” เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมี คุณชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าสด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558