ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำจิตอาสาไทย – เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณคัง ซึง มิน Head of SFC นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิต และพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรที่ จ.เพชรบุรี ในโครงการ “Green Global Project...We love Thailand” ครั้งที่ 8
          คุณคัง ซึง มิน Head of SFC บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซัมซุงประกันชีวิต ประเทศเกาหลี และไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ว่า “We Love & Share” ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในรูปแบบ “จิตอาสา” นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งเน้นกิจกรรมใน 2 แนวทางหลักคือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
          ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนถาวรในโครงการ “Green Global Project…We love Thailand” เพื่อรักษาและคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคตอีกด้วย โครงการ Green Global Project…We love Thailand ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ของการจัดโครงการฯ ซึ่งได้ปลูกต้นโกงกาง ณ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาจากซัมซุงประกันชีวิตประเทศเกาหลี และพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิตกว่า 50 คน ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวรในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการฯ จะยังประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าชายเลนแห่งนี้ในระยะยาว สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง พนักงานจิตอาสาจากทั้งสองประเทศ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี ซึ่งน้องๆ เป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) กิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้แก่น้องๆ ได้อีกทางหนึ่ง
          แม้ว่าโครงการที่เกิดขึ้น จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน แต่เราเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในสังคม โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและสานต่อนโยบายด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในการดำเนินธุรกิจและเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมควบคู่กันไป”