ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กทม. รณรงค์จัดการขยะและน้ำเสียด้วยวิธี 3 R ร่วมสร้างกรุงเทพฯ สู่มหานครสีเขียว

          นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คนกลาง) เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะและน้ำเสียด้วยวิธี 3 R (Reduce-ลดการใช้,Reuse-การใช้ซ้ำ,Recycle-การนำกลับมาใช้ใหม่) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศิลปินนักแสดง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ให้เกียรติมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น่าอยู่อาศัย ร่วมสร้างกรุงเทพฯ สู่มหานครสีเขียว ภายใต้โครงการกรุงเทพเมืองสีเขียว (Bangkok Green City)
          ทั้งนี้ โครงการกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว (Bangkok Green City) ถือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครไปสู่ประชาชน ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ด้วยการบูรณาการปฏิบัติภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้ก้าวสู่มหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน