ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต รวมพนักงานจิตอาสา เกาหลี – ไทย ปลูกป่าชายเลนถาวร

          เกาหลี – ไทย หัวใจเดียวกัน ไทยซัมซุง ประกันชีวิต รวมพนักงานจิตอาสา เกาหลี – ไทย ปลูกป่าชายเลนถาวรและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางปัญญา
          นายคัง ซึง มิน ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาฝ่ายขายและการตลาดช่องทางประกันชีวิตรายบุคคล บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาของไทยซัมซุง ประกันชีวิต และซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ในโครงการ “Green Global Project...We Love Thailand” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายโกงกางไปแล้วกว่า 5,500 ต้น บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาและคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต พร้อมกันนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กผู้พิการทางปัญญา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา