ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยจัดโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการและพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม เรียนรู้เรื่องการออมผ่านการเล่มเกม ในรูปแบบ One Day Camp แก่น้องๆ โรงเรียนดาราคาม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
          คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว ไทยซัมซุงประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ได้จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออมขึ้น เนื่องด้วยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออมรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเรายังมีพนักงานของเราที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน จึงมีแนวคิดว่า ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการออม และการวางแผนด้านการเงิน เพราะผมมองว่าเรื่องการออมเงินไม่เพียงแค่ส่งผลทางด้านความมั่นคงส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมอีกด้วย เราจึงต้องปลูกฝังวินัยด้านการออมและการวางแผนด้านการเงินให้กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและความสมดุลย์ในชีวิต เศรษฐกิจไทยก็จะมีความมั่นคงตามไปด้วย
          สำหรับในครั้งนี้ ได้จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม ขึ้นเป็นครั้งแรก ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 – 6 โรงเรียนดาราคาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ในรูปแบบ One Day Camp สอดแทรกความรู้ผ่านการเล่นเกม เพื่อให้เด็กๆ ไม่คร่ำเคร่งมากเกินไป อีกทั้งรูปแบบฐานเกมต่างๆ จะมีเทคนิคที่น้องๆ สามารถเรียนรู้และจดจำได้ง่าย อาทิ ฐานกิจกรรมรู้จักการออม นอกจากจะสอนในเรื่องการกำหนดเป้าหมายในการออมแล้ว ยังสอนให้รู้จักศัตรูของการออมอีกด้วย ซึ่งฐานเกมนี้จะช่วยให้น้องๆ รู้จักแยกแยะ รู้จักสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการออมและสิ่งที่เป็นอุปสรรค์หรือศัตรูของการออม ฐานกิจกรรม Let’s Shopping ให้นักเรียนเลือกซื้อของในร้านค้าจำลอง โดยใช้บัตรแทนเงินจริง ซึ่งของแต่ละชิ้นจะมีคะแนนแตกต่างกันไป เป็นการสอนให้น้องๆ คิดก่อนซื้อ ว่าของชิ้นไหนมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์ และของชิ้นไหนมีความจำเป็น เป็นต้น อีกทั้งเรายังได้เชิญวิทยากรพิเศษ ลุงเลี่ยม บุญจันทา เจ้าของประโยคสุดฮิต จน เครียด กินเหล้า ซึ่งเปลี่ยนชีวิตด้วยการทำบัญชีครัวเรือน มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจอีกทางหนึ่งด้วย โดยบบิษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้เด็กๆ มีวินัยในการใช้จ่าย รักการออม รวมทั้งตระะหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมในวันนี้ เพื่ออนาคตที่มีความสุขและมั่นคงต่อไป”