ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ โรงเรียนวัดวันอุทิศ จ.อ่างทอง

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและ กรรมการผู้จัดการ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn พร้อมร่วมกับชุมชน ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น แก่น้องๆ โรงเรียนวัดวันอุทิศ จ.อ่างทอง 
          คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ในปีนี้ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการในปีแรกนั้น ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 โรงเรียน โดยทำการมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จำนวนโรงเรียนละ 30 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ, เก้าอี้, โปรเจ็คเตอร์, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดวันอุทิศ จ. อ่างทอง แห่งนี้ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 12 ของการส่งมอบ ทั้งนี้เล็งเห็นว่า การมอบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กๆ และคุณครูแล้ว คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลน กับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเมือง โรงรียนวัดวันอุทิศ จ. อ่างทอง แห่งนี้ ถือเป็นโรงเรียนสุดท้ายของโครงการในปีแรก ซึ่งไทยซัมซุง ประกันชีวิต จะดำเนินโครงการในปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องทันที เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ถึงมือเด็กๆ อย่างรวดเร็วและให้เด็กๆ ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในโครงการฯ โดยเร็วที่สุด
          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกเหนือจากการมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนแล้ว ยังได้ร่วมกับชุมชน ซ่อมแซม ทาสี อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดวันอุทิศ เพื่อให้เด็กๆ มีสนามเด็กเล่นที่สะอาด และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานอีกด้วย” 
          สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project...We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 

          ติดต่อ:
          นัฏยา ทาร์ฟ
          แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม nutya@thaisamsunglife.co.th
          02 308 2245 ต่อ 136