ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เปิดตัวโมเดลนำเข้าจากเกาหลี เฟ้นหาตัวแทนคุณภาพ

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เร่งสร้างเลือดใหม่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนเดิมให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโมเดลนำเข้าจากซัมซุง ไลฟ์ บริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นที่ 1 ทางด้านของช่องทางตัวแทน เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประกันชีวิตเต็มเวลาเข้าร่วมงาน ด้วยการสัมภาษณ์พิเศษถึง 2 ครั้ง และติวเข้มอีก 30 วัน โดยใช้ชื่อโมเดลแบบใหม่ว่า “Samsung FC Branch”
          นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทางบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีนโยบายในการเร่งสร้างตัวแทนใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวแทนเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นเป็นตัวแทนระดับมืออาชีพชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดได้นำโมเดลจากซัมซุง ไลฟ์ มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับการเติบโตของไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          ซัมซุง ไลฟ์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไทยซัมซุง ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี และมีดีกรีที่ 1 คุณวุฒิสโมสร MDRT ประจำปี 2555 (2012 Million Dollar Round Table Multi-National Companies) ด้วยจำนวนตัวแทนที่สูงที่สุดถึง 2,636 ราย ทั้งนี้ การครองตำแหน่งที่ 1 ของคุณวุฒิสโมสร MDRT เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงมาตรฐานอันยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวแทนให้เปี่ยมด้วยความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวแทนประสบความสำเร็จในสายอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำโมเดลจากบริษัทแม่มาปรับใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของตัวแทน ให้สามารถมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และสร้างตัวแทนคุณภาพให้ประสบความสำเร็จสูงสุดในสายอาชีพ
          “สำหรับกลยุทธ์การพัฒนาตัวแทนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกตัวแทนคุณภาพ ใช้ชื่อโมเดลแบบใหม่ว่า ‘Samsung FC Branch’ เพื่อเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบเต็มเวลาประจำที่บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารซันทาวเวอร์ โดยตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรที่เข้มงวดภายใต้การควบคุมมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีของซัมซุง ไลฟ์ ที่มาประจำที่ประเทศไทยโดยเฉพาะ” นายบัณฑิตกล่าว
          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โมเดล ‘Samsung FC Branch’ จะต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีที่มาประจำที่ประเทศไทย ด้วยการสัมภาษณ์ถึง 2 ครั้ง โดยการสัมภาษณ์ในครั้งแรก เพื่อเป็นการประเมินความรู้ ความสามารถเบื้องต้นในการพัฒนาสู่การเป็นตัวแทนมืออาชีพ จากนั้น ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ในครั้งแรก จะได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นภาคบังคับเป็นเวลาถึง 30 วัน เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เชี่ยวชาญจะทำการสัมภาษณ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้าร่วมโมเดล ‘Samsung FC Branch’ ซึ่งมีความเข้มข้นนอกเหนือไปจากหลักสูตรภาพบังคับ 6 ชั่วโมง เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
          ปัจจุบันไทยซัมซุง ประกันชีวิต มีตัวแทนมืออาชีพอยู่กว่า 5,502 คน และตั้งเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนตัวแทนขึ้นเป็น 7,263 คนภายในสิ้นปี 2556 โดยไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวแทนเดิม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทฯ โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้ประสบความสำเร็จในงานธุรกิจประกันชีวิต มาร่วมแบ่งปัน เช่น หลักสูตร WON WAY ที่คลอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1. การขายที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 2. การสรรหาเพื่อเพิ่มกลุ่มตัวแทนและขยายฐานตลาด และ 3. การบริหารจัดการเพื่อวัดผลของการทำงาน ซึ่งใช้ในการกำหนดพฤติกรรมและแนวทางการทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
          นายบัณฑิตกล่าว ในตอนท้ายว่า “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มุ่งเน้นในการสร้างตัวแทนใหม่ และพัฒนาตัวแทนเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และเราต้องการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีตัวแทนระดับมืออาชีพชั้นนำของไทย ดังนั้นเราจึงได้ลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งนำหลักสูตรระดับสากลที่สร้างมืออาชีพในสายงานมาปรับใช้อีกด้วย”

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานการตลาดและสื่อสารองค์กร 
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
          โทร 02-308-2245-50 ต่อ 137