ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน

          ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn อย่างต่อเนื่อง
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร หน่วยงาน NGO และกระทรวงศึกษาธิการ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn พร้อมทั้งนำพนักงานจิตอาสาร่วมปรับปรุงห้องสมุด แก่น้องๆ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 
          นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังมีนโยบายในการดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน
มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ยังคงเดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินโครงการในปีแรกนั้น ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 โรงเรียน โดยทำการมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป จำนวนโรงเรียนละ 30 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โต๊ะ, เก้าอี้, โปรเจ็คเตอร์, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดสังข์กระจายแห่งนี้ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 6 ของการส่งมอบ ทั้งนี้เล็งเห็นว่า การมอบคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กๆ และคุณครูแล้ว คอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลน กับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในเมือง
นอกเหนือจากการมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนแล้ว ยังได้นำพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมทาสี ชั้นวางหนังสือ ซ่อมแซมตู้หนังสือเก่าในห้องสมุดที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งมอบชั้นวางหนังสือใหม่ แก่น้องๆ โรงเรียน วัดสังข์กระจายอีกด้วย” 
          สำหรับเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ในประเทศไทยนั้น บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ได้มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมใน 2 แนวทางหลัก คือด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 ล้านวอน หรือ 56.3 ล้านบาท และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ซัมซุง ประกันชีวิต ประเทศเกาหลี นำพนักงานอาสาสมัครร่วมปลูกป่าชายเลนในโครงการ Green Global Project...We love Thailand ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเขตที่ 6 จ.เพชรบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสมดุลย์แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน รวมไปถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน เป็นประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ และใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป 

          ติดต่อ:
          แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนงานกลยุทธิ์การตลาดและสื่อสารองค์กร 
          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
          คุณนัฎยา ทาร์ฟ โทร 02 -308-2245 ต่อ 136 
          e-mail : nutya.t@thaisamsunglife.co.th