ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ศูนย์สัมมาสมาธิ” เปิดโครงการอบรมฝึกปฏิบัติสมาธิ ชวนคนไทยร่วมสร้างคุณธรรมครั้งยิ่งใหญ่

          “ศูนย์สัมมาสมาธิ” จัดโครงการอบรมการฝึกปฏิบัติสมาธิ โชว์จุดเด่นที่เข้าใจง่ายสนุก ไม่เหมือนกับการนั่งหลับตา ฟังพระเทศน์ และเป็นประโยชน์แก่คนไทย ที่สนใจและใส่ใจกับการฝึกสมาธิ สามารถนำไปดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอย่างมีคุณภาพในการประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
          โครงการอบรมการฝึกปฏิบัติสมาธิ จัดโดย “ศูนย์สัมมาสมาธิ” ประจำปี 2556 โดยยึดแนวทางจากครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ได้เน้นเนื้อหาสาระความรู้ที่ให้ความสนุก เข้าใจง่าย ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับการ นั่งหลับตา ฟังพระเทศน์ อาทิ สมาธิ คืออะไร, เริ่มต้นทำสมาธิ.....ทำกันอย่างไร, นั่งสมาธิ....เพื่ออะไร, ทำสมาธิ...ทำไม, สมาธิ มีกี่ระดับ, ภวังค์จิต คืออะไร, เดินจงกรมทำไม... เดินอย่างไร, แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติ, อารมย์หรืออาการของผู้ใต้ญานสมาบัติ, อานิสงฆ์ของผู้ได้รับญานสมาบัติ, อาทิสสมานกายคืออะไร, ความปีติ หมายถึง, อภิญญา 6 คือ, ชีวิตคืออะไร และอื่น ๆ
          ที่สำคัญ การฝึกสมาธินั้น ต้องมีใจตั้งมั่นในอารมณ์ อย่างแน่วแน่ หรือการมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีหากต้องการปฏิบัติต่อไปในขั้นสูง แต่ประโยชน์ที่เห็นได้ทันทีทันทีจากในชีวิตประจำวัน จะทำให้เรามีจิตใจผ่องใส ประกอบกิจการงานได้ราบรื่น และคิดอะไรรวดเร็ว สมองทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่ง เมื่อมีความนิ่งเป็นสมาธิดีแล้ว ย่อมมีพลังแรงกว่าใจที่ไม่มีสมาธิ จะคิดทำอะไร ก็จะทำได้ดี ทำได้เร็วกว่าคนปกติ ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกสมาธิ มาก่อน 
          ขอเชิญ ท่านที่สนใจอยากสัมผัสขั้นตอนการฝึกสมาธิให้ถึงรากเหง้าและแก่นแท้จริงๆ โดยใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 2 วัน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. รับจำนวนรุ่นละ 20-30 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (บริการอาหารกลางวันฟรี) สามารถสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ “ศูนย์สัมมาสมาธิ” ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคาร 2 ด้านหลังอาคารทิปโก้ [TIPCO] ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ โดยสามารถสอบถาม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนพพร (จิมมี่) โทร.081-859-9149, 085-155-8885 E-Mail : nopporn.thepsithar@gmail.com และ คุณศศณัฐ (ต่าย) โทร.081-636-1059, 02-539-4305 E-Mail : abc51416@gmail.com