ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรมที่ดินจัดอบรม

          สมคิด ศริ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา” ซึ่งจัดขึ้นโดย ถวัลย์ ทิมาสาร เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

          ติดต่อ:
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 
          โทร. 0 - 2276 – 4567
          อีเมล์ pr@emeraldhotel.com